Hoa Đô Đại Công Tử

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 花都大公子

Tác giả:  
Text:  
Convert:  

Ebook: Chikusaki Shigou, Sắc Hiệp Viện

Nội dung: Rốt cuộc là cùng Tiểu Tử hay vẫn là Đỉnh Cấp Phú Hào? Siêu Cấp Đại Công Tử thường phong, tuyệt đối là Thần Bí lại Cường Đại tồn tại.

Thân Tình, Hữu Tình, Ái Tình, kích thích, Nhiệt Huyết, tịnh lệ, đây là hắn Sinh Hoạt.

Hỗn Huyết Đại Mỹ Nhân, Hoa Khôi, Mỹ Nữ Lão Sư, Đông Nam Á Đỉnh Cấp Tịnh Muội, Mỹ Quốc Hỏa Bạo đại little Girl, Pháp Quốc Phong Tình Nữ Lang… Đây là hắn Nữ Nhân.

Về phần bị hắn giẫm qua người, nhiều lắm, nhiều không kể xiết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment