Hoa Đô Hậu cung Lục

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C242)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: 
Text: Nguoi Langbat
Convert: Quichim Wa

Ebook: Duckhanh

Nội dung: Giảng thuật một thiếu niên, xuyên việt qua đi, tại một cái nam nữ tỉ lệ 1:20 trong thế giới, cuộc sống hạnh phúc câu chuyện.

Xuyên việt qua đi, thiếu niên phát hiện, trong nhà mình ngoại trừ có một cái xinh đẹp mẹ đẻ bên ngoài, còn có ba cái khí chất có tất cả bất đồng di nương, còn có hai vị dị thường quan tâm vẻ đẹp của mình nữ tỷ tỷ, thậm chí còn có, đã mất đi trượng phu hai vị thành thục chị dâu. Những…này trong nhà nữ nhân, đều cần thiếu niên tới chiếu cố.

Trong nhà nữ nhân, cần thiếu niên tới chiếu cố, gia bên ngoài nữ nhân, càng là thiên hình vạn trạng, hấp dẫn lấy thiếu niên đi dò xét…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Hoa Đô Hậu cung Lục
Xếp hạng: 1/10 (2 đạo hữu đánh giá)

Add Comment