Hoa Đô Binh Vương

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C1429)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: 
Text: 
Convert: Quichim Wa

Ebook: Hieu Tran

Nội dung: Binh Vương Diệp Phong ba năm sau Phong Vân trở về, lại cùng ba cái cực phẩm nữ nhân ở cùng một chỗ. Một cái nữ phi tặc, một nữ cảnh sát hoa, một cái mỹ ngự tỷ.

Từ nay về sau, Diệp Phong phải đề phòng nữ phi tặc đối với hắn trộm thân; cảnh giác nữ hoa khôi cảnh sát truy tra hắn là hay không đi dạo kỹ viện; đối phó ưa thích nữ sắc ngự tỷ muốn cùng hắn ngủ một giường lớn.

Đại hiển đàn ông bản ‘ sắc ’ ngoài càng là muốn bảo vệ bên người sở hữu tất cả mỹ nữ trinh tiết!

Mà lại xem mạnh nhất Binh Vương diễn dịch hương diễm cùng bưu hãn nhân sinh

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment