Hoa Đô Yêu Nghiệt

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 花都妖孽

Tác giả: Giang Biên Na Tống (江边傩送)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Quan sát muôn dân trăm họ, chúng sinh đều tại dưới chân, ai dám tranh phong!

Ngô Minh, vốn cho là chính mình hội sẽ như người bình thường đồng dạng sống hết một đời, nhưng theo sinh ra bắt đầu, là được Thượng Thiên sủng nhi.

Hắn có được khủng bố học tập thiên phú, kinh người nữ nhân duyến, ở trường học kết bạn một đám huynh đệ, đắc tội một đám nhị đại, đi tới, cười, tuy nhiên không giống siêu phàm thoát tục, Nhưng tiếc không phải do hắn…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment