Hoa Gian Lưu Hương

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 花间留香

Tác giả: Thương Khung Song Ưng (苍穹双鹰)
Text: 
Convert: 

Ebook: Chikusaki Shigou

Nội dung: Một người tướng mạo thường thường người trẻ tuổi, bởi vì đại học trong lúc một đoạn kỳ ngộ mà lại để cho nhân sinh của mình tràn đầy đặc sắc, diễm ngộ không ngừng, cùng mỹ nữ lão sư, cùng bạn học cùng lớp, công ty đồng sự, phụ thân mỹ nữ thư ký, ngân hàng mỹ nữ hành trưởng…, thật là mỹ nữ như nước thủy triều, diễm ngộ khó ngăn cản ah!

Hắn đến cùng có cái dạng gì kỳ ngộ đâu này? Thỉnh các vị chậm rãi thưởng thức a!!!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment