Hoa Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C370)
Tên tiếng trung: 花花高手在都市

Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng (心在流浪)
Text: Nguoi Langbat
Convert: Quichim Wa

Ebook: Hieu Tran

Nội dungA main xuyên việt từ dị giới về thời hiện đại, mang theo hệ thống kí chủ “Hoa Hoa Bảo Giám”….

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment