Hoa Hoa Công Tử Ngoạn Chuyển Địa Cầu

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 花花公子玩转地球

Tác giả: Diệp Bất Quần (叶不群)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Quyển sách tự sướng, truy cầu thoải mái.

Gia tộc phá sản, khiến cho hắn nhân sinh lâm vào thung lũng, may mắn giác ngộ siêu năng lực.

Nương tựa theo dần dần tăng cường siêu năng lực, hắn đã bắt đầu đặc sắc tân sinh.

Kiếm tiền, hưởng lạc, cua gái MM, khi dễ bại hoại, tựu là quyển sách nội dung giới thiệu vắn tắt rồi…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment