Hoa Hương Tập Nhân Xuân Nguyệt Đường

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Mùi Hoa Tập Nhân Xuân Tháng Đường
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 花香袭人春月塘 

Tác giả: Thu Thủy Y Nhân (秋水伊人)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Truyện này có 1 Dị Bản (Tăng Cường Bản) là Hoa Hương Tập Nhân Xuân Nguyệt Đường (Tăng Cường Bản)

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment