Hoa Sen Mang Theo Hạc Phi

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Hoa Sen Cùng Hạc Phi
Liên Hoa Huề Hạc Phi

Tình trạng: Nguyên Bản (C024)
Tên tiếng trung: 莲花携鹤飞

Tác giả: Hắc Sắc Tiểu Yêu (黑色小妖)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Hoa Sen Mang Theo Hạc Phi
Xếp hạng: 2/10 (1 đạo hữu đánh giá)

One thought on “Hoa Sen Mang Theo Hạc Phi

Add Comment