Hoa Tâm Thiên Tử

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q02 C088)
Tên tiếng trung: 花心天子

Tác giả: Ngã Bất Tại Hồ (我不在乎)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xảo nhập trong bụi hoa, làm cho hương hoa đầy y; múi diệp lượt dính vào người, hồng trần không có gì hưu!

Công Tôn Thiên bay liệng, vừa ra đời tựu thừa nhận thực Long chi mạch, kỳ ngộ, diễm ngộ không ngừng! Công Tôn Thiên bay liệng có được thực Long chi mạch, kế thừa Hiên Viên Hoàng Đế Hiên Viên thần quyết, Ngự Nữ Tâm Kinh, Hoàng Đế Nội Kinh 3 đại kỳ thư.

Công Tôn Thiên bay liệng bằng vào Ngự Nữ Tâm Kinh phao mỹ vô số, bằng vào Hoàng Đế Nội Kinh đạt được cực lớn tài phú, bằng vào Hiên Viên thần quyết cuối cùng đứng ở võ học đỉnh phong, hắn thành lập dong binh đoàn, thành lập quốc gia, thành tựu một đời thiên cổ sự thống trị.

Vốn là hiện đại thế giới, lại còn có chính thức Hiên Viên tộc hậu duệ, thượng cổ 10 đại thần binh: Hiên Viên Kiếm, Thiên Tinh, hổ phách, lôi đình, thần phạt, Hỗn Độn, Quang Minh, kiếm trong đá, giết chóc, nghệ cung! Từng cái xuất thế, cuộc sống của hắn sẽ là thế nào đây này?…

Quyển sách tôn chỉ: Lại để cho nhân vật chính có cơ hội nếm thử tại các loại địa vị, các loại góc độ, toàn bộ phương vị cua gái MM…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Hoa Tâm Thiên Tử
Xếp hạng: 6/10 (1 đạo hữu đánh giá)

Add Comment