Hoan Hỉ Thiền Pháp

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 欢喜禅法

Tác giả: Cửu Văn Trùng (九蚊虫)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Một cái xa lạ linh hồn đi tới nhất một thế giới lạ lẫm, sống mười tám tuổi, có được bạc triệu gia tài, vốn tưởng rằng sẽ như vậy sống cả đời, nhưng là lại thực tình cờ phát hiện, thế giới này vẫn còn có chính mình không biết này nọ.

Ta không thương luyện khí, không thương luyện đan, không thương luyện pháp, không thương luyện kiếm, ta tu chân chỉ thích một cái thì phải là phương pháp song tu.

Lấy ta vô thượng song tu đại pháp, thành tựu ta tuyệt thế tiên vị.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Hoan Hỉ Thiền Pháp
Xếp hạng: 7.3/10 (3 đạo hữu đánh giá)

One thought on “Hoan Hỉ Thiền Pháp

Add Comment