Hoàn Mỹ Chuế Tế

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 完美赘婿

Tác giả: Ngô Bút (吴笔)
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Ô nhiễm nghiêm trọng 21 thế kỷ, không khí chỉ có vụ mai, không có linh khí.

Người tu tiên xuyên qua đến tùy chưa, tuy rằng thân phận là cái người ở rể, trên có Bạo Quân Dương Nghiễm, dưới có ngói cương trại điêu dân, thế nhưng nơi này có không khí mới mẻ, trong không khí có từng tia từng tia linh khí, này liền đáng giá. Hùng bá thiên hạ, thay đổi lịch sử, trước tiên từ “Dạy dỗ không chịu viên phòng thê tử” người ở rể sinh hoạt nói tới.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment