Hoàng Dung Phiền Não

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C010) + Trùng Tu Bản (C022) + Tu Chỉnh Bản (F) + Ngoại Thiên (F)
Tên tiếng trung: 黄蓉的烦恼

Tác giả: Không Lên Tử Sẽ Không Phải Chết (不作死就不会死)
Địa Bàn Của Ta 1990
578920ljp

Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: 《 Hoàng Dung Phiền Não 1—9》 là nhất thiên sáng ý tốt sắc văn, đáng tiếc thái giám.

Bất tài tại hạ đối với nó tiến hành rồi sửa chữa tiếp theo viết, văn phong tại thứ 10 chương bắt đầu có sở biến hóa. Nguyên tác giả dùng từ đoán câu thực thuần cổ, rất khó chuẩn nhận, tại hạ tiếp theo viết tiếng thông tục văn chiếm đa số, lang hữu nhóm chấp nhận lấy xem a.

Nguyên tác giả chín chương lý, Hoàng Dung hơi lộ ra dụ dỗ, tại hạ đem sửa chữa; mấy cái tiểu nhân vật đối Hoàng Dung dâm nhục, tại hạ cũng tận cắt bỏ, bởi vì này thật sự không hợp tình lý; Lã sư quỳ cũng đổi thành Lỗ Hữu Cước, bởi vì gia nhập nhiều lắm 《 Thần Điêu 》 người bên ngoài vật, sẽ ảnh hưởng đọc khi dẫn vào cảm giác.

Tiếp theo viết có chương hai mươi bảy, nhục hí rất nhiều, vốn định cắt bỏ một ít, bất đắc dĩ không hạ thủ. San người khác dịch, san mình nan. Thiếu niên giả dịch, thục nữ Hoàng Dung, thục nữ cùng chính thái là bài này ý chính…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Hoàng Dung Phiền Não
Xếp hạng: 2/10 (1 đạo hữu đánh giá)

Add Comment