Hoàng Hậu Dữ Thái Hậu gl

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Hoàng Hậu Cùng Thái Hậu gl
Hậu Cung Mùa Xuân Xuân Chi Hoàng Hậu Ngoại Tình Đối Tượng Là Thái Hậu (GL)
Hậu Cung Xuân Thượng Xuân Chi Hoàng Hậu Đích Ngoại Ngộ Đối Tượng Thị Thái Hậu (GL)

Tình trạng: Nguyên Bản (F) + Ngoại Thiên (F)
Tên tiếng trung: 皇后与太后gl
后宫春上春之皇后的外遇对象是太后(GL)

Tác giả: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc (彼岸萧声莫)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

One thought on “Hoàng Hậu Dữ Thái Hậu gl

Add Comment