Hoàng Hậu Sa Đọa Sử

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q02 C007)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Kiếm Khách Dâm Tâm (剑客淫心)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Hướng dẫn đọc: Xin không cần lấy thuần sắc văn góc độ đọc này văn…

Bộ này tên sách kêu” Hoàng Hậu Sa Đọa Sử”, nhưng mọi người xem sau khả năng còn không có cảm thấy hoàng hậu sa đọa phát sinh, đúng là đấy, đệ nhất bộ chính là chăn đệm, chân chính mở ra hay là đang bộ 2″ Tuyết Trắng Kêu Gọi” hòa bộ 3 lý, đặc biệt bộ 3 lý hội là tuyệt đối ngược tâm hòa tàn khốc. Nhưng nhằm vào trong hiện thực viết đệ nhất bộ kinh nghiệm đến xem, không biết khi nào thì có thể hoàn thành.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Hoàng Hậu Sa Đọa Sử
Xếp hạng: 6.7/10 (3 đạo hữu đánh giá)

Add Comment