Hoàng Hậu Trầm Luân Ký

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 皇后沉沦记

Tác giả: Kiếm Khách Dâm Tâm (剑客淫心)
Text: Nhguyen Nguyen
Convert: Tiêu Dao

Ebook: Tiêu Dao

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Hoàng Hậu Trầm Luân Ký
Xếp hạng: 7.8/10 (9 đạo hữu đánh giá)

Add Comment