Hoang Mãng Thần Thoại

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C150)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Dương Quân Phàm (杨君凡)
Text: 
Convert: Sắc Hiệp Viện

Ebook: 

Nội dung: Thế giới khác đại lục, chiến hỏa bay tán loạn, một cái sơn gian vô danh tiểu tử, cũng là một đời mới vương giả, ăn cổ thần nói thời đại lưu lại hỏa long quả, được đến hỗn độn thần thượng cổ thần công, bắt đầu thế giới khác phong lưu cuộc hành trình, cuối cùng nhất thống đại lục, tiếu ngạo quần hùng trong lúc đó!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment