Hoang Thú Nhạc Viên

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Ma Nữ Tinh Hỏa
Text: Cuong Nguyen
Convert: Cuong Nguyen

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Đây là liều mạng bắt đầu, nhân tính cùng thú tính xung đột, thú nhân với nhân loại trong đó âm mưu quỷ kế, săn bắn hoặc bị săn bắn tàn khốc thế giới.

Trò chơi nhiệm vụ? Giết người hoặc bị giết? …

Radama hệ thống đại thần! Ngoạn nhân cũng đừng như vậy ngoạn a!

Nguyên tưởng rằng chính mình sẽ chết tại đây mạc danh kỳ diệu thế giới, lại bị thô báo kéo đến bên cạnh một đầu báo đực lỗ tai còn có cái đuôi quẫy quẫy gì đó hoàn toàn làm cho mỗ trạch nữ manh đã chết!

Tại quá khứ, nàng coi như lầm sấm nhân loại thế giới người sao hoả; Mà hiện tại, nàng tại đây man hoang thế giới tìm được thuộc sở hữu cùng dựa vào…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment