Hoàng Tiểu Khiết Bài Bản

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 黄小洁 排版

Tác giả: 
Text: Cuong Nguyen
Convert: Quichim Wa

Ebook: Hieu Tran

Nội dung: Xem rồi biết. Nhân vật giới thiệu: 

Viên Cẩu Thả: 60 tuổi, Viên Hiểu Quang phụ thân, cùng con dâu hòa thân gia mẫu loạn luân nhiều năm. Cháu trai Viên vĩ Cha Đẻ.

Hoàng Tiểu Khiết: 31 tuổi, Viên gia bi thảm tình nô. 16 tuổi gả vào Viên gia về sau, đã bắt đầu 15 năm tình nô sinh hoạt.

Viên Vĩ: 15 tuổi, Hoàng Tiểu Khiết nhi tử.

Hoàng Kiến Mẫn: 47 tuổi, Hoàng Tiểu Khiết mẫu thân, cùng con gái cùng một chỗ ở tại Viên gia, là Viên Cẩu Thả tình phụ.

Hoàng Tiểu Thiến: 25 tuổi, Hoàng Tiểu Khiết muội muội.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

2 thoughts on “Hoàng Tiểu Khiết Bài Bản

Add Comment