Hoàng Tiểu Khiết Bài Bản

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 黄小洁 排版

Tác giả: 
Text: Cuong Nguyen
Convert: Quichim Wa

Ebook: Hieu Tran

Nội dung: Xem rồi biết. Nhân vật giới thiệu: 

Viên Cẩu Thả: 60 tuổi, Viên Hiểu Quang phụ thân, cùng con dâu hòa thân gia mẫu loạn luân nhiều năm. Cháu trai Viên vĩ Cha Đẻ.

Hoàng Tiểu Khiết: 31 tuổi, Viên gia bi thảm tình nô. 16 tuổi gả vào Viên gia về sau, đã bắt đầu 15 năm tình nô sinh hoạt.

Viên Vĩ: 15 tuổi, Hoàng Tiểu Khiết nhi tử.

Hoàng Kiến Mẫn: 47 tuổi, Hoàng Tiểu Khiết mẫu thân, cùng con gái cùng một chỗ ở tại Viên gia, là Viên Cẩu Thả tình phụ.

Hoàng Tiểu Thiến: 25 tuổi, Hoàng Tiểu Khiết muội muội.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Hoàng Tiểu Khiết Bài Bản
Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

2 thoughts on “Hoàng Tiểu Khiết Bài Bản

Add Comment