Hoàng Triều Bí Sử

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q17)
Tên tiếng trung: 皇朝秘史

Tác giả: Hàn Thanh Thượng Nhân (寒青上人)
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Đại Hạ Đế Quốc là cả vùng đất cường hãn nhất quốc gia. Tạo thành quốc gia này dân tộc gọi là Viêm Hoàng tộc.

Từ lúc cái này khối thổ địa bên trên mặt khác dân tộc tổ tiên còn ở vào nguyên thủy bộ lạc hình thái thời điểm, Viêm Hoàng tộc tổ tiên tựu đã thành lập nên quốc gia của mình, lúc đó cách nay đã hơn ba nghìn năm rồi.

Tại đây ba ngàn năm trong lịch sử, Viêm Hoàng tộc trước sau đã thành lập nên mười cái vương triều.

Vô luận nội bộ như thế nào tranh đấu, Viêm Hoàng tộc thủy chung dùng chính mình phát đạt văn hóa, tiên tiến sức sản xuất, cường hãn dân tộc tính cách sừng sững tại đại địa phía trên, chung quanh dân tộc chỉ có thể hướng nó cúi đầu xưng thần.

Đại Hạ Đế Quốc là phía trước hướng bị diệt về sau, trải qua một cái tên là Hạ Nguyên Dung anh hùng bảy năm khổ chiến mới tạo dựng lên quốc gia, đến nay đã có 630 năm.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Ảnh eBooks

Hoàng Triều Bí Sử
Xếp hạng: 10/10 (1 đạo hữu đánh giá)

Add Comment