Hoành Tảo Thiên Nữu

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Quét Ngang Ngàn Little Girl
Quét Ngang Ngàn Con Nhóc
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 横扫千妞

Tác giả: Dạ Yểm (夜魇)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Toàn chức trò chơi trạch nam xuyên việt nữ cường nam nhược thế giới khác, trở thành biết duy nhất dùng ma pháp nam nhân.

Bên giường bạn thân là little Girl, bên người chiến hữu là little Girl, trước mặt địch nhân hay (vẫn) là little Girl.

Căn cứ giải trí đại chúng tinh thần, quyển sách không NTR, không bi tình.

Nhân vật nam chính quang quầng sáng toàn bộ triển khai, bên người muội tử không một giảm quân số, toàn bộ lấy đi trở về qua mọi nhà.

Trăm vạn bản hoàn tất tác giả, danh dự cam đoan.

Tồn cảo (giữ lại bản thảo) nhiều hơn, tuyệt đối bản hoàn tất, yên tâm sưu tầm, yên tâm xem, giải trí đệ nhất!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment