Hoạt Phật Tể Công Chi Liệp Diễm Lục

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Lạt Ma Tế Công Chi Liệp Diễm Lục
Phật Sống Tế Công Chi Liệp Diễm Lục

Tình trạng: Nguyên Bản (C029)
Tên tiếng trung: 活佛济公之猎艳录

Tác giả: Phong Khiếu (封啸)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu!

Lăng Phong chạy tại từng cái võ hiệp không gian, học được cái thế thần công, trải qua vô số kiếp nạn, rốt cục phá toái hư không, thành tựu phật thân, lại bởi vì tu luyện bổn nguyên song tu tâm pháp bị Phật tổ phỉ nhổ, đuổi ra Linh Sơn, về sau hắn mới biết được, ở trong đó có âm mưu khác…

Ly khai Tây Phương thế giới cực lạc lăng Phong lúc này mới phát hiện, tây du còn chưa bắt đầu, bát tiên còn chưa trở về vị trí cũ, Hàng Long La Hán sắp hạ giới đuổi bắt đại bàng, phong lưu lãng tử lăng Phong bị cuốn vào trong đó, không thiếu được lại cùng phần đông trong truyền thuyết, nổi tiếng mỹ nữ, tiên nữ gặp gỡ bất ngờ dây dưa…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Phần 1 của truyện này là Đệ Nhất Thiên Hạ Phong Lưu

Add Comment