Học Nghiệt Hữu Thành

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Học Nghiệt Thành Công
Tình trạng: Nguyên Bản (C061)
Tên tiếng trung: 学孽有成

Tác giả: Demon- Ma Quỹ (Demon-魔轨)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Câu chuyện này hoàn toàn hư cấu, cùng sự thật bất luận kẻ nào vật, đoàn thể, sự kiện không hề quan hệ, như có tương đồng, hoàn toàn trùng hợp – bài này thuần túy vi văn nghệ sáng tác, cũng không phải là tận lực thổi phồng dâm tục bầu không khí dưới cơ duyên xảo hợp, toàn bộ hệ ngân hà trình diễn một hồi trăm tinh hàng loạt trò hay, căn cứ một cái tên là Ma tộc giả tưởng trong chủng tộc đại lời tiên đoán chỗ chỉ, đám ma quỷ sẽ thay một gã nhân gian người may mắn vô điều kiện thực hiện ba cái nguyện vọng.

Một gã ở Hongkong mới thị trấn “Xuân Như Khu” trung bốn đệ tử, ngoại hiệu “Cây Gấu” giang đầy hồng, vừa vặn trùng hợp mà đã trở thành vị này người may mắn…

Hắn hướng ma quỷ nam hài so kia tư cầu nguyện khiến cho chính mình trường học đã trở thành phát tiết tính dục nơi, kết quả hắn nữ đồng học liền trở thành “Tính Dục Xử Lý Ủy Viên “, mà hắn trường học càng đã trở thành một cái danh xứng với thực gái điếm…

Ai biết, câu chuyện lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment