Hồi Ức, Kháp Tự Nhất Chi Khinh Yên

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Nhớ Lại, Vừa Tựa Như Một Chi Khói Nhẹ
Nhớ Lại, Đúng Như Một Chi Khói Nhẹ 

Tình trạng: Nguyên Bản (C010)
Tên tiếng trung: 回忆,恰似一支轻烟

Tác giả: qq850207 
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment