Hỗn Độn Nhà Trọ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Hỗn Độn Công Ngụ
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 混沌公寓

Tác giả: Lâm Hà (临河) Linheyan
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Đoạn thời gian trước trầm mê FGO không thể tự kềm chế, gần đây FGO có một không chi cảnh giới liên động hoạt động. Vì vậy ta đi xem không chi cảnh giới anime phiên bản.

Nữ nhân vật chính Lâm Tịch Hạ, ta cho nàng thiết lập chính là tu hành mật giáo cùng Phật Giáo kết giới thuật, Ân, tựu là chứng kiến thức chọc chết hoang a tông liên nghĩ đến cho nữ nhân vật chính kết giới kỹ năng đấy.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Hỗn Độn Nhà Trọ
Xếp hạng: 9.6/10 (5 đạo hữu đánh giá)

Add Comment