Hỗn Hỗn Tiểu Tử Phong Lưu Giang Hồ Hành

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 混混小子江湖行

Tác giả: Mộc Dịch (木易)
Text: Tunghb86
Convert: Tunghb86

Ebook: Tunghb86

Nội dung: Nhật thực, Thất Tinh Liên Châu các loại hiếm thấy dị tượng đột sanh.

Huyền Thiên Thạch lộ, Tử Kiếm hiện, bao nhiêu kỳ trân dị bảo hiện Thế Thiên xuống.

Hắn, một cái đầu đường lưu manh lại kỳ ngộ không ngừng.

Hắn, phong lưu tốt Sắc Khước lại diễm ngộ không ngừng.

Hắn vốn định bình thường, lại nhất định đi không tầm thường đường.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Hỗn Hỗn Tiểu Tử Phong Lưu Giang Hồ Hành
Xếp hạng: 4.3/10 (7 đạo hữu đánh giá)

One thought on “Hỗn Hỗn Tiểu Tử Phong Lưu Giang Hồ Hành

Add Comment