Xen Lẫn Trong Mỹ Nữ Như Vân Đích Thế Giới

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Hỗn Tại Mỹ Nữ Như Vân Thế Giới
Liệp Diễm Tầm Tần Ký
Liệp Diễm Tìm Tần Nhớ

Tình trạng: Nguyên Bản (C065)
Tên tiếng trung: 混在美女如云的世界
猎艳寻秦记

Tác giả: Bảy Tấc Hoa Thượng (七寸花尚)
Bảy Tấc Hoa Hòa Thượng (七寸花和尚)

Text: Nguoi Langbat
Convert: Quichim Wa

Ebook: Hieu Tran

Nội dung: Cầm thanh, Kỷ Yên Nhiên, ngũ đình phương, Tiểu Long Nữ, Hoàng Dung, Tần Mộng Dao, Vương Ngữ Yên, Lâm Tiên Nhi, Lâm Thi Âm những mỹ nữ này xuất hiện tại một cái thế giới thời điểm, toàn bộ câu chuyện đem là cái dạng gì nữa trời đấy.

Nhân vật chính tu tiên trong quá trình có thể đạt được những mỹ nữ này, cái kia sẽ là dạng gì hương diễm tràng diện đâu này?

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Xen Lẫn Trong Mỹ Nữ Như Vân Đích Thế Giới
Xếp hạng: 7.3/10 (3 đạo hữu đánh giá)

3 thoughts on “Xen Lẫn Trong Mỹ Nữ Như Vân Đích Thế Giới

Add Comment