Hồng Cảnh Chi Tòng Phế Thổ Khai Thủy

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 红警之从废土开始

Tác giả: Hoa Lệ Đích Hư Ngụy (华丽的虚伪)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Một toà có thể qua lại ở hiện đại cùng tương lai đất hoang thế giới Hồng Cảnh căn cứ xe, một cái hùng tâm bừng bừng căn cứ quan chỉ huy.

Phát triển ở đất hoang thế giới, quật khởi ở hiện thực không gian Iraq.

Lấy tương lai đất hoang thế giới tài nguyên đối kháng hiện đại trật tự, mà này chỉ là bắt đầu.

Dùng nào đó nhân tới nói: “Thời gian xoay vần bánh xe lịch sử, mà ta chính là chế định tương lai tất cả tiêu chuẩn người.”

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment