Hồng Hoang Đoạt Mỹ Ký

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 洪荒夺美记

Tác giả: Đại Lôi Thần (大雷神)
Text: TTT
Convert: TTT

Ebook: Tinhlinh2 (Bàn Long Hội)

Nội dung: Kiếp trước nhấp nhô tiểu bạch kiểm Trần Tiểu Phi, trọng sinh Hồng hoang, hóa thân Thanh Liên Đạo Nhân, bàn tay Tạo Hóa đại đạo, cùng Tam Thanh tranh đấu, cùng Đế Tuấn Hạo Thiên đoạt mỹ!

Truy Nguyệt Thần, hống Mộng Thần, lừa gạt Nữ Oa, đùa giỡn Hậu Thổ, ngoặt Hi Hòa, trêu chọc Dao Trì, chơi Ðát Kỷ, bá Hằng Nga, loli dưỡng thành Tam Tiêu tỷ muội!

Hỏi thiên cổ ai hậu cung khổng lồ nhất, duy ta Thanh Liên Đạo Nhân là đấy!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Hồng Hoang Đoạt Mỹ Ký
Xếp hạng: 8.5/10 (4 đạo hữu đánh giá)

Add Comment