Hồng Sắc Hào Môn Chi Minh Tinh Phong Lưu

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Màu Đỏ Hào Phú Chi Minh Tinh Phong Lưu
Tình trạng: Nguyên Bản (C015)
Tên tiếng trung: 红色豪门之明星风流

Tác giả: Bổng Bổng Mao Tử (棒棒毛子)
Text: Nguoi Vo Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Volevominh

Nội dung: Quang vinh thị gia tộc người thừa kế quang vinh thiểu thiên vi Cổ Bảo Ngọc chuyển thế, vì có chút nguyên nhân tiến nhập ngành giải trí, từ đó, cùng ngành giải trí vô số nữ tinh, kết xuống gắn bó keo sơn…

(Quyển sách tuyên bố trước, có chút nữ tinh mỹ nữ nhân vật chính chỉ biết chơi một đêm tình mà sẽ không thu, nếu như các vị không thích cái này, thỉnh thận xem)

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Hồng Sắc Hào Môn Chi Minh Tinh Phong Lưu
Xếp hạng: 8/10 (2 đạo hữu đánh giá)

Add Comment