Hủ Bại Giường Hẹp

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Hủ Bại Giường
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 腐败床榻

Tác giả: Bị Chỉ (备纸)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Dùng quyền mưu sắc, thẳng kích tham quan xấu xa; sắc quyền giao dịch, cởi bỏ tính hối lộ mê cục; dùng sắc mưu lợi, tập trung tình phụ hiện tượng.

Quan trường âm mưu, quyền lực giác trục: Đấu võ, tịch mịch nam nhân cùng nữ nhân, đô thị đèn nê ông hạ trình diễn lấy nhiệt huyết sôi trào dã tính hình ảnh!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment