Hủ Bại Giường Hẹp

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Hủ Bại Giường
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 腐败床榻

Tác giả: Bị Chỉ (备纸)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Dùng quyền mưu sắc, thẳng kích tham quan xấu xa; sắc quyền giao dịch, cởi bỏ tính hối lộ mê cục; dùng sắc mưu lợi, tập trung tình phụ hiện tượng.

Quan trường âm mưu, quyền lực giác trục: Đấu võ, tịch mịch nam nhân cùng nữ nhân, đô thị đèn nê ông hạ trình diễn lấy nhiệt huyết sôi trào dã tính hình ảnh!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment