Huề Mỹ Du Giang Hồ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Mang Theo Mỹ Nữ Du Giang Hồ
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Bánh Bao (面包)
Text: 
Convert: WhyLoveHp90

Ebook: Trương Gia Đại Thiếu

Nội dung: Võ lâm, rất đặc sắc, cho nên rất nhiều người đều đi về phía hướng!

Có người ưa thích những cái…kia như thơ như vẽ võ kỹ; có người ưa thích cái kia huyết tinh đánh nhau; có người ưa thích bay lượn cái kia vạn dặm Giang Sơn Như Họa;…

Hoa Sơn, một cái có thể…nhất sinh ra võ lâm truyền kỳ địa phương…

Lăng Hạo Thiên xuất thân Hoa Sơn, hắn ưa thích du lịch giang hồ, càng ưa thích trên giang hồ đủ loại mỹ nữ…

Một lần đào hôn, thành tựu một đoạn như thơ như vẽ võ lâm truyền kỳ…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment