Hước Sóng Tình Phụ Ác Long

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 谑浪情妇的恶龙

Tác giả: Ái Hiền (爱贤)
Text: 
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Ghê tởm hết sức, người tính toán quả thật không bằng trời tính muốn nhưng hắn là khí thế khinh người thiếu đường chủ, một ngày kiếm tỷ bạc người bận rộn bề ngoài tao nhã, đã có một khỏa lạnh như băng cô tịch tâm vì nhất thời nghĩa khí tương rất, không tiếc tự mình tham dự tìm kiếm tân nương trò chơi ý đồ bắt được thủy tính dương hoa (dâm loàn) hám làm giàu nữ, trực tiếp bài trừ hoa đào cướp không nghĩ tới rõ ràng đảo khách thành chủ, trở thành tiên nhân khiêu tiết mục nhân vật nam chính…

Trời đánh đấy! Nữ nhân này trong ngoài không đồng nhất đến làm cho người không kiên nhẫn tình trạng khi thì triển lộ câu người mị thái, khi thì như xử nữ giống như ngượng ngùng tự cho là mị lực vô cùng, đại chơi muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào già cỗi xiếc rõ ràng hắn sớm đã nhìn thấu âm mưu của nàng quỷ kế, ý định làm cho nàng cả người cả của lưỡng đánh mất như là trúng cổ độc, không hiểu thật sâu đã bị nàng mê hoặc mặc cho nàng lần nữa xúc phạm cấm kỵ của hắn, phát động tâm tình của hắn thậm chí nguyện ý làm cho nàng bay lên đầu cành đem làm Phượng Hoàng, nhét vào hắn cánh chim hạ dứt bỏ thành kiến hảo hảo thương yêu nàng, chỉ ngoại trừ không cách nào trả giá chân ái…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment