Hương Dã Bí Tình: Thôn Quan Liệp Diễm Phong Lưu Sử

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 乡野秘情:村官的猎艳风流史

Tác giả: Nhất Mai Tiểu Tình Nhân (一枚小情人)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Một cái cả ngày không có việc gì nam nhân, bởi vì một đầu vốn không nên phát tin nhắn, chẳng những từ nay về sau du tẩu cùng đặc biệt nữ nhân giường đệ tầm đó, vẫn còn một lần tình cờ đi vào con đường làm quan, từ nay về sau một bước lên mây…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment