Hương Dã Cám Dỗ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 乡野诱惑

Tác giả: Thanh Tiêu Đậu Hủ (青椒豆腐)
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Lưu manh hội dị năng, ai cũng ngăn không được!

Nông thôn tiểu tử tô vũ, người mang y thuật thần kỳ, lấy cứu vớt ngàn vạn nữ tính vi kỷ nhâm, tại nông thôn trà trộn phong sinh thủy khởi.

Đấu ác bá phao mỹ nữ, tả ủng hoa cúc khuê nữ, bên phải ôm phong vận tiếu quả phụ…

Sơn thôn rừng hoang, khắp cả cám dỗ!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment