HD chuyển file Prc sang file Mobi, thêm ảnh bìa, fix tên file

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Link download các phần mềm: Mobiperl Mobi2Mobi GUI

Bước 1. Chạy chương trình

* Giải nén 2 file download về. -> Mobiperl: Mobiperl-0.0.43_Win32.zip => Thành folder Mobiperl-0.0.43_Win32 -> Mobi2Mobi GUI: Mobi2Mobi_GUI_VB_v11.zip => Thành folder Mobi2Mobi_GUI_VB_v11

* Vào folder Mobi2Mobi_GUI_VB_v11 và chạy Mobi2Mobi_GUI_VB 

1

Bước 2. Convert Prc thành Mobi, thêm ảnh bìa cho Prc

Khi hộp thoại Mobi2Mobi_GUI_VB đã mở lên, chỉnh sửa các thông số sau: + Opened File => chọn eBook PRC mà bạn muốn chỉnh sửa/convert + Book Title => bỏ Tick như trong hình + Xuống mục Thumbnail, chọn Open Image => chọn Image mà muốn đặt làm ảnh bìa => Tick vào Use ImageUse as Thumbnail + Mobi2Mobi Dir => nhấn Set Dir => chọn folder mobiperl-0.0.43_Win32 (tức folder chứa mobi2mobi.exe) + eBook Dir => nhấn Set Dir => chọn đại một folder nào đó —> Nhấn nút Convert để finish, eBook mới sẽ nằm cạnh eBook gốc và có định dạng .mobi

Chú ý: Tên eBook và đường dẫn không được chứa chữ cái tiếng Việt hay bất kỳ ký tự đặc biệt nào khác.

2

Bước 3. Fix tên ebook

Do Mobi2Mobi không hỗ trợ ký tự TV nên thông tin Book Title và Author của eBook mới rất có khả năng sẽ bị lỗi nặng cơ nên có thể fix lại dễ dàng bằng 2 cách sau:

* Cách 1: Fix qua Mobipocket Reader + Mở chương trình Mobipocket Reader lên (Hoặc mở file bất kỳ) chọn mục eBooks -> Nháy phải vào ebook cần chỉnh tên -> Chọn Properties -> Ở thẻ Genera -> Chỉnh lại tên eBooks ở mục eBooks Title, tên người làm ebooks ở mục Author. + Dữ liệu eBook được fix sẽ lưu trong C:\Users\Tên User\Documents\My eBooks dưới dạng .mbp (thường bị hide mất). Khi copy eBook vào thiết bị (mobile, e-reader…) thì phải cóp luôn cả file này. 

3 4

Cách 2: Sài tool change eBookTitle của Quốc San + Browser => eBook => New Title => Update => Done Cách này nhanh gọn đơn giản nhưng chỉ chỉnh được mỗi Title,  Author mà lỗi thì chịu.

Nguồn: Decepticon – Bàn Long Hội (http://banlong.us/forum/threads/9438-huong-dan-convert-ebook-prc-sang-dinh-dang-mobi-thay-anh-bia-ebook-bat-ky.html)

HD chuyển file Prc sang file Mobi, thêm ảnh bìa, fix tên file
Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment