Hương Dục Ảo Cảnh

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 香欲幻境

Tác giả: Ẩn Cư Sĩ (隐居士)
Text: Cuong Nguyen
Convert: Cuong Nguyen

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Là một cái nếm thử, bản dẫy toàn bộ vì lẫn nhau trong lúc đó hỗ mặc kệ nhiễu ngắn, hơn nữa bản dẫy trở về nguyên thủy thuần giác quan kích thích phương pháp sáng tác, đối với tình tiết sẽ không hao phí quá nhiều văn chương.

Cảm thấy bài này còn có thể, thỉnh lưu lại quý giá ý kiến, cám ơn.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Hương Dục Ảo Cảnh
Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment