Hương Thôn Diễm Phụ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C1498)
Tên tiếng trung: 乡村艳妇

Tác giả: Sất Trá Phong Vân (叱咤风云)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Quyển sách cực độ hậu cung, nhân vật chính không ngự nữ 3000 quyết không bỏ qua!

Loli, thần nữ, ngụy nam hết thảy thu lại, một cái không buông tha!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Hương Thôn Diễm Phụ
Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

One thought on “Hương Thôn Diễm Phụ

Add Comment