Hương Tình Phong Lưu Lục

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Hoàng Thành Đại Thiểu (黄城大少)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Ta vốn là một cái đại học vừa mới tốt nghiệp thôn quan, trà trộn cho hoa quế hương nho nhỏ này quan trường.

Hoa quế quê nhà hoa quế hương, hoa quế dưới tàng cây có cô nương!

Ở trong này, có tịch mịch lưu thủ con gái, có xinh đẹp thôn cô, còn có uy nghiêm nữ thủ trưởng, cũng có tiến đến đầu tư nữ lão bản…

Xem thử ta như thế nào xuyên qua ở giữa, hiện ra hết bản sắc phong lưu!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment