Hương Túy Mê Diễm

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Tươi Đẹp Hương Mê Say
Diễm Hương Mê Túy’
Tình trạng: Nguyên Bản (C239)
Tên tiếng trung: 香醉迷艳

Tác giả: La Lan Giai Lạc Tư (罗兰佳洛斯)
Text: Nguoi Langbat
Convert: Quichim Wa

Ebook: Hieu Tran

Nội dungBình thường cô nhi Lí Hạo Hiên, rồi lại có không giống bình thường thân thế. Anh tuấn tiêu sái ngoại hình, trời sinh một cổ mị hoặc kỳ hương, siêu cường học tập năng lực, sinh động thường nhân thần kinh vận động…            

Đủ loại ưu thế có thể trở thành hắn phong lưu nhân sinh của quý sao? Từ xưa anh hùng thật tốt sắc, người không phong lưu uổng thiếu niên.            

Tươi Đẹp Hương Mê Say 》 sửa chữa bản! Sửa chữa bộ phận tên người, tình tiết không thay đổi! Chưa có xem bằng hữu có thể nhìn xem, xem qua tựu miễn đi, không thích thổi qua.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment