Nông Thôn Xuân Quang

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Hoa Đô Tiêu Dao
Hương Xuân
Thôn Quang
Dục Vọng Nhân Sinh Hậu Cung
Nông Thôn Cảnh Xuân
Dục Vọng Nhân Sinh
Tình trạng: Nguyên Bản (C306)
Tên tiếng trung: 乡村春光
花都逍遥
乡春
村光

Tác giả: Giang Sơn Tuyết (江山雪)
Vũ Trụ Lãng Tử 168 (宇宙浪子168)

Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dungXông xáo bên ngoài lưu lạc mười năm Lý Hạo, vinh quy quê cũ, vốn định lại để cho dưỡng phụ dưỡng mẫu, các tỷ tỷ vượt qua hạnh phúc sinh hoạt, cái đó nghĩ đến dưỡng phụ tại mấy năm trước chết bệnh; nối khố cùng hắn tình cùng tỷ đệ, thân mật khăng khít cô cô vậy mà gả cho tại tiểu huyện công tử ca; gần đây đưa hắn cho rằng con ruột giống như đối đãi thẩm thẩm vài năm nhưng vẫn trôi qua vô cùng như ý, như là quả phụ giống như buồn bực không vui, vì hạnh phúc của các nàng, Lý Hạo đã bắt đầu người can đảm nhân sinh lữ trình, toàn bộ mỹ phụ, nhạc mẫu, thiếu phụ, quả phụ đều thu nhập hậu cung, hoa đô tiêu dao một cái thoải mái chữ rất cao minh!

(Chú thích: Quyển sách nguyên danh 《 Hương Xuân 》, nửa phần trước chia làm “Giang Sơn Tuyết” viết, đến tiếp sau do 《 Thôn Quang 》 tác giả “Vũ Trụ Lãng Tử 168” tiếp nhận, cho nên tên sách kết hợp 《 Nông Thôn Xuân Quang 》. Quyển sách tạm thiếu chương 166 – chương 175)

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Nông Thôn Xuân Quang
Xếp hạng: 9/10 (2 đạo hữu đánh giá)

One thought on “Nông Thôn Xuân Quang

Add Comment