Huyễn Thế Anh Hùng

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q06 C016)
Tên tiếng trung: 幻世英雄

Tác giả: Ám Thánh Ma Long (暗圣魔龙)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Sách mới 《 Xuân Lang Thủ Nhớ 》 đào cái lừa bịp, ưa thích đô thị loại sâu sắc nâng cái tràng.

Ngưu Nhân tựu là Ngưu Nhân, ngạnh bằng bí đồ bản thiếu ở địa cầu tu luyện thành thánh! Thánh Giới thì sao? Ngưu Nhân làm theo giẫm bằng nó! Thần giới thì sao? Ngưu Nhân làm theo chinh phục nó, đeo lên Thần Ma kính ngưỡng hoàng Kim Hoàng quan!

Đây là một bản mang Ma Huyễn sắc thái tiểu thuyết, có Long cùng cự nhân, có ma pháp nguyên tố, đương nhiên cũng có đủ loại mỹ nữ chờ chinh phục, tươi đẹp điệp sông đảo Phương tử, ngọt ngào ca sĩ Spears, tính. Cảm Hacker Christina, Bạch Tố Trinh, tiểu thanh xà, Tiểu Long Nữ…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment