Nghiệt Loạn Thôn Y

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 孽乱村医

Tác giả: Kinh Diễm Chi Đàm (惊艳之谈)
Text: Comeback
Convert: Quichim Wa, Trung Bui

Ebook: Khang Nguyễn Trọng, NT Nam

Nội dung: Kế Phụ Ngô Thiên Lương là một Thú Y, lại thường làm cho chữa bệnh, mười dặm bát thôn Thanh Tráng niên, không sai biệt lắm cũng làm cho hắn cấp y tử y tàn phế, còn dư lại Đại Cô Nương Tiểu Tức Phụ, hình như đều được hắn Hậu Cung!

Ngô nhị dùng may mắn dĩ con riêng Thân Phận còn sống sót, lại thành Kế Phụ nghiên cứu chế tạo các loại Mãnh Dược cơ thể sống thí nghiệm công cụ, cửu nhi cửu chi, ngô nhị dùng lại cũng nghiện, sa vào trong đó, Vô Pháp tự kềm chế, thẳng đến nương trước khi lâm chung nói một câu:…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment