Kháng Thiên Truyện

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 抗天传

Tác giả: Vô Khổng Bất Nhập (无孔不入) Babuxiuluo
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Nhân vật chính từ nhỏ nhà tan phụ vong, cùng mẫu thân tránh ở Miêu Cương đất hoang núi mây mù cốc, vi báo thù cha, luyện tựu không thượng thần công, cũng thu phục chiếm được phần đông mỹ nhân…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment