Kháng Thiên Truyện

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 抗天传

Tác giả: Vô Khổng Bất Nhập (无孔不入) Babuxiuluo
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Nhân vật chính từ nhỏ nhà tan phụ vong, cùng mẫu thân tránh ở Miêu Cương đất hoang núi mây mù cốc, vi báo thù cha, luyện tựu không thượng thần công, cũng thu phục chiếm được phần đông mỹ nhân…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment