Khoa Kỹ Tâm Phiến

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Khoa Học Kỹ Thuật Chip
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 科技芯片

Tác giả: Nhất Đoạn Đại Dương Quang (一段大阳光)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

2 thoughts on “Khoa Kỹ Tâm Phiến

Add Comment