Khoác Cảnh Phục Tội Phạm Thiên Tài

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Tịch Mịch Kiếm Khách
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Có một tên kêu Nhiếp Sở, từ nhỏ đã bị một cái đến từ tương lai thế giới lão gia này quán thâu phạm tội có lý quan niệm, nhận thức làm sinh mệnh ý nghĩa ngay tại ở phạm tội, tái phạm tội.

Nhưng là có một ngày, Nhiếp Sở lại trời xui đất khiến phủ thêm cảnh phục, thành khoác cảnh phục đắc tội phạm, là từ này cải tà quy chính? Có phải làm một cái sói đội lốt cừu? Nhìn ngươi sẽ biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Khoác Cảnh Phục Tội Phạm Thiên Tài
Xếp hạng: 4/10 (1 đạo hữu đánh giá)

Add Comment