Khoái Nhạc Chu Bát Giới

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 快乐朱八戒

Tác giả: Tiểu Hồ Tử (小胡子)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Hắn là Trư Bát Giới nhi tử, hắn bị đưa đến thế gian hắn có lão Trư bảo kê, hắn có mẹ trên trời nhắc đi nhắc lại, hắn có mẹ thị nữ chiếu ứng cho nên hắn phong lưu hắn tiêu dao hắn khoái hoạt.

Hắn ưa thích mỹ nữ hắn đạt được mỹ nữ hắn sinh hoạt khoái hoạt hắn cố gắng cải biến thế giới cuối cùng…

Nhân gian tiêu dao là tang thương, phong lưu khoái hoạt vui cười tiêu dao…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Khoái Nhạc Chu Bát Giới
Xếp hạng: 10/10 (1 đạo hữu đánh giá)

Add Comment