Chế Hồn

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Dâm Ma Thánh Vương Truyện
Tình trạng: Nguyên Bản (C044) + Ngoại Thiên (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Hàn Thanh Thượng Nhân (寒青上人)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment