Khuynh Thành Chi Ái 2: Đế Vương Nương Nương

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 倾城之爱2:帝王娘娘 

Tác giả: Lâm Uyển Du (林宛俞)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Khuynh Thành Chi Ái 2: Đế Vương Nương Nương
Xếp hạng: 6/10 (1 đạo hữu đánh giá)

Add Comment