Ki Thần Chiến Hoàng

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q19)
Tên tiếng trung: 機神戰皇

Tác giả: Nhàn Lai Vô Sự (闲来无事)
Text: Tan Tan, Võ Nota
Convert: Bạch Điểu

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Bầu trời quả nhiên hội rớt xuống bánh nóng đến!

Gặp phải tốt nghiệp tức thất nghiệp quẫn cảnh thành công, lại ở tự trong viện nhặt được một bàn “Phi Yến Thức” Ky giáp, cứu một gã mỹ nữ, còn bởi vậy mà chiếm được một phần giấc mộng đã lâu công tác.

Có thể mỗi ngày tiếp xúc chính mình nhiệt tâm ky giáp, đối ky giáp tiến hành nghiên cứu, giữ gìn sửa chữa, thay đổi, thậm chí tự mình giá sử!

Gia nhập Hoa Hồng Trắng dong binh đoàn thành công, lấy tự hành thiết kế GPOS hệ thống, vì bị vũ khí đạn dược tạp chí bầu thành “Tam lưu dưới” “Phi Yến Thức” Ky giáp tiến hành cải tạo, chẳng những đính chính trong đó trọng đại tính năng vấn đề, càng vừa mới làm cho tính năng tăng lên tới đủ để cùng nhất lưu ky giáp kề vai, chiến đấu trình độ.

Như vậy hắn, ở tiến vào sản xuất “Phi Yến Thức” Ky giáp Tần Thị công nghiệp hậu, lại sẽ mang đến dạng kinh hỉ gì?

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Ảnh eBooks

Add Comment